top of page
top_banner_ykonair (1).png

Greenfinger tham gia triển lãm chăm sóc da trẻ em tại VietBaby Fair 2020 - Hồ Chí Minh

2020/12/01 - Sau hơn 10 năm dẫn đầu tại mảng sản phẩm chăm sóc em bé tại Hàn Quốc, Greenfinger đã và đang mở rộng thị trường ra toàn thế giới. Với tiềm năng thị trường của hơn 100 triệu dân số và tỷ lệ người trong độ tuổi lao động trẻ và trí thức cao, Việt Nam là một trong số thị trường mục tiêu mở rộng quan trọng của tập đoàn.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm :
Website : Greenfinger.vn

Chịu trách nhiệm nội dung

Công ty TNHH PHILIA M


#GreenfingerViệtNam #Chămsócbé #HànQuốc #Triểnlãm #Vietbaby2020

26 views
bottom of page